Assalamu'alaikum?. selamat malam semua, apakah hari anda menyenangkan?, semoga begitu, sekarang saya akan berbagi beberapa hal yang perlu kita renungkan, supaya hidup kita di dunia ini lebih terarah,Berikut merupakan tiga point penting yang patut kita ketahui tentang macam-macam dosa besar yang sudah semestinya tidak dibenarkan dalam ISLAM,
Karena Allah melarang-Nya

(*) Point pertama,
7 hal yang jangan sampai dilakukan karena termasuk dosa besar,
Diantaranya :
 1. Mempersekutukan Allah (Syirik) 
 2. Sihir
 3. Membunuh
 4. Memakan harta riba
 5. Memakan harta anak yatim 
 6. Lari dari medan perang (Jihad)
 7. Menuduh wanita baik-baik berbuat Zina
(**) Point Ke Dua,
7 macam dosa besar dimana di akhirat nantinya akan dimintai pertanggung jawabannya,
Diantaranya :
Pertama, 4 macam ada di hati :
 1. Syirik 
 2. Terus-menerus melakukan kedurhakaan
 3. Putus asa dari rahmat Allah 
 4. Merasa aman dari murka Allah 
Kedua, 4 macam ada di lidah :
 1. Kesaksian palsu 
 2. Menuduh wanita baik-baik berbuat Zina
 3. Sumpah palsu 
 4. Sihir (mengucapkan mantra-mantra Sihir)
 


Ketiga, 3 macam ada di perut :
 1. Minum khamar 
 2. Makan harta anak yatim secara dzolim
 3. Memakan riba 
Keempat, 2 macam ada di kemaluan :
 1. Zina 
 2. Homoseks 
Kelima, 2 macam ada di tangan :
 1. Membunuh 
 2. Mencuri 
Keenam, 1 macam ada di kaki :
 1. Melarikan diri dari medan perang (Jihad) 
Ketujuh, 1 macam ada di seluruh badan :
 1. Durhaka kepada orang tua 
(***) Point ketiga,
70 Dosa Besar atau Kabaìr dalam Islam adalah
sebagai berikut :
 1. Menyekutukan Allah (Syirik) 
 2. Membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan dalam islam
 3. Melakukan sihir 
 4. Meninggalkan shalat wajib
 5. Tidak mengeluarkan zakat 
 6. Tidak berpuasa ketika bulan Ramadhan tanpa alasan yang kuat
 7. Tidak mengerjakan Haji walaupun mampu 
 8. Durhaka kepada orangtua
 9. Memutuskan hubungan silaturahmi 
 10. Berzina
 11. Melakukan Sodomi (Homoseksual) 
 12. Memakan Riba
 13. Memakan harta anak yatim 
 14. Mendustakan Allah dan Rasul-Nya
 15. Lari dari medan peranp (Jihad) 
 16. Pemimpin yang penipu dan kejam
 17. Sombong
 18. Saksi palsu
 19. Minum Khamr (Alkohol, Narkoba dan segala sesuatu yang memabukkan)
 20. Berjudr (saran, jangan suka taruhan dalam segala urusan dg uang)
 21. Menuduh wanita baik-baik berbuat Zina
 22. Menipu harta rampasan perang
 23. Mencuri
 24. Merampok
 25. Sumpah Palsu (saran, jangan suka terlalu gampang berbicara meng-atas namakan Allah dalam berbagai urusan)
 26. Berlaku Zalim (Menganiaya)
 27. Pemungut cukai yang Zalim (ini sering terjadi didaerah pelabuhan)
 28. Makan dari harta haram
 29. Bunuh Diri
 30. Berbohong
 31. Hakim yang tidak adil
 32. Memberi dan menerima sogok (Suap)
 33. Wanita yang menyerupai Lelaki dan sebaliknya
 34. Membiarkan istri, anaknya atau anggota keluarganya berbuat mesum dan memfasilitasi anggota keluarganya tersebut untuk berbuat mesum
 35. Menikahi wanita yang telah bercerai agar wanita tersebut nantinya bisa kembali menikah dg suaminya terdahulu
 36. Tidak melindungi pakaian dan tubuhnya dari terkena hadas kecil seperti air kencing atau kotoran
 37. Riya (Suka pamer ketika berbuat baik karena mengharap pujian)
 38. Ulama yang memiliki ilmu namun tidak mau mengamalkan ilmunya tersebut untuk orang lain
 39. Berkhianat
 40. Mengungkit-ungkit pemberian
 41. Mengingkari takdir Allah
 42. Mencari-cari kesalahan oranglain
 43. Menyebarkan Fitnah
 44. Mengutuk umat islam
 45. Mengingkari janji
 46. Percaya kepada sihir dan nujum (termasuk zodiak)
 47. Durhaka kepada suami
 48. Membuat patunp (maksudnya kalau patung itu untuk disembah atau dipuja sebagai perbuatan syirik)
 49. Menamparkan pipi dan meratap jika terkena musibah
 50. Menggangu oranglain
 51. Berbuat Zalim terhadap yang lemah (pemalakan)
 52. Menggangu Tetangga
 53. Menyakiti dan memaki orang Islam
 54. Durhaka kepada hamba Allah dan menggangap dirinya baik
 55. Memakai pakaian dg melabuhkan pakaiannya ke tanah
 56. Lelaki yang memakai Sutera dan Emas
 57. Seorang budak yang lari dari tuannya (bila anda seorang budak, hendaknya jangan lari dari tuan anda tetapi di Indonesia sudah tidak ada perbudakan legal)
 58. Sembelihan untuk selain Allah(misal : sembelihan untuk sesajen)
 59. Seseorang yang mengaku bahwa dia itu adalah ayahnya, namun dia tahu bahwa itu tidak benar
 60. Berdebat dan bermusuhan
 61. Enggan memberikan kelebihan air
 62. Mengurangi timbangan
 63. Merasa aman dari kemurkaan Allah
 64. Putus asa dari rahmat Allah (no 63 dan no 64 adalah sifat yang berlawanan namun dimurkai Allah, Hendaknya kita ambil jalan tengah, karena rasulullah menyukai jalan tengah)
 65. Meninggalkan shalat berjemaah di mesjid tanpa alasan yang kuat (kaum hawa (wanita) tidak diwajibkan shalat berjamaah di mesjid)
 66. Meninggalkan Sholat Jumàt tanpa alasan yang kuat (hati-hati bagi yang pernah meninggalkan shalat jumat, dalam hadits nabi tidak shalat jumat 3x berturut-turut dianggap keluar dari agama islam)
 67. Merebut hak warisan yang bukan miliknya
 68. Menipu
 69. Mengintip rahasia dan membuka rahasia oranglain (terutama rahasia orang mukmin)
 70. Mencela nabi dan para sahabat beliau
Semoga saja kita tidaklah termasuk kepada golongan orang-orang yang berdosa,
Meski tidak dapat dipungkiri
Kita hanyalah manusia biasa yang tak luput akan kesalahan (Dosa)

Mari ... Segera bertaubat,
Bertaubatan Nasuha


Yaa Allah ... Yaa Rabb,
Aku bukanlah ahli surga,
Usiaku setiap harinya terus berkurang,
Sedang dosaku terus bertambah 

Dosa-dosaku laksana hamparan pasir,

Bagaimana aku menanggungnya,
Dan aku tidak akan kuat menahan siksa Neraka

Yaa Allah ... Yaa Rabb,

Aku datang kepada Mu dg beban Dosa-dosaku,
Wahai Dzat Yang Maha Agung,
Terimalah taubatku,
Dan ampunilah dosaku 

Yaa Allah ... Yaa Rabb,

Kabulkanlah doàku pada Mu,
Karena Engkaulah yang dapat mengampuni dosaku,
Dan sekiranya Engkau menolaknya,
Maka siapakah yang ku harapkan ampunannya 
Selain hanya dari-Mu 

"Allahummagh-firlii ... khothii-atii, wa jahlii ... wa isrofii ... fii amrii,

Wa maa ... anta àlamu bihi minni
Allahummagh-firlii ... jiddi wa hazlii, wa khotho-i
wa àmdii ... wa kullu dzalika ìndii"

Artinya:

Yaa Allah,
Ampunilah kesalahanku, kejahilanku, sikapku yang
melampaui batas dalam urusanku
Dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui hal itu dari diriku 
Ya Allah, ampunilah aku,
Kesalahan yang kuperbuat tatkala serius maupun saat bercanda 
Dan ampunilah pula kesalahanku saat aku tidak
sengaja maupun sengaja 
Ampunilah segala kesalahan yang kulakukan 
Yaa Allah ...
Aku bersujud padamu memohon ampunan atas
segala dosa yang telah ku perbuat 
Yaa Allah ...
Dosaku begitu banyaknya telah menggunung,
Perkenankanlah Engkau terima pertaubatan ku
ini ...
Sumber Referensi : http://www.facebook.com/groups/211414792268345/permalink/270443986365425/